อัลบั้ม ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มทส. เข้าศึกษาดูงาน


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มทส. เข้าศึ...

อัลบั้มรูปภาพ


ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มทส. เข้าศึกษาดูงาน

21 สิงหาคม 2562 ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ยินดีต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา มทส. เข้าศึกษาดูงานด้านอาหารและโภชนบำบัด (Food and diet therapy) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาที่ 1/2562 นักศึกษาจำนวน 36 คน โดยส่วนหนึ่งของเนื้อหารายวิชาเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลอาหารสำหรับผู้ป่วยในสถานที่จริง โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนำเยี่ยมชม ณ อาคารโภชนาการ© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).