อัลบั้ม รพ.มทส. ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์

21 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานทางด้านงานผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ด้านเภสัชกรรม ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ด้านรังสีวินิจฉัย ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ด้านหน่วยยานพาหนะ ฯลฯ ณ ห้องบรรยาย 2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).