อัลบั้ม โครงการ Happy doctor กิจกรรม รู้จักฉัน รู้จักเธอ


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โครงการ Happy doctor กิจกรรม รู้จักฉัน ...

อัลบั้มรูปภาพ


โครงการ Happy doctor กิจกรรม รู้จักฉัน รู้จักเธอ

22 กันยายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม “รู้จักฉัน รู้จักเธอ” ในโครงการ Happy doctor ประจำปี 2562 โดยมี นพ.การุญพงค์ ภัทรามรุต และ อ.พญ. กิติรัตน์ รัตนถาวรกิติ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสัมพันธภาพระหว่างแพทย์ในองค์กร สร้างความสุขในการทำงานของแพทย์ให้มี Work life balance (ทำงานและใช้ชีวิตอย่างสมดุล) เพิ่มช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ในการทำงาน โดยมีแพทย์เข้าร่วมจำนวนกว่า 40 ท่าน ณ ห้องประชุมลำตะคอง 3 ชั้น 3 โรงแรมแคนทารีโคราช© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).