อัลบั้ม กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2...

อัลบั้มรูปภาพ


กิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มทส. และศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (อธิการบดี มทส.) เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม และกล่าวรายงานโดย ผศ. ทพญ. ดร.ยุพิน ส่งไพศาล (คณบดี สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์) ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมประกอบไปด้วยdkiบริการทันตสาธารณสุข จำนวน 90 คน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ขูดหินน้ำลาย 30 คน อุดฟัน 30 คน ถอนฟัน 30 คน กิจกรรมประกวดสุขภาพช่องปากดี ตามช่วงวัย และกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “สุขภาพช่องปากสู่สุขภาพองค์รวม ในศตวรรษที่ 21” โดย อ. นพ. ดร.กัญจน์ ภักดีสงคราม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ อ. ทพ.ณัฐพล ถินสถิตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).