อัลบั้ม TOYOTA LIVE ALIVE RUN SERIES 2019


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | TOYOTA LIVE ALIVE RUN SERIES 2019

อัลบั้มรูปภาพ


TOYOTA LIVE ALIVE RUN SERIES 2019

รพ.มทส. จัดทีมหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ในงาน "TOYOTA LIVE ALIVE RUN SERIES 2019" รวมพลคนชอบวิ่ง โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ บริษัทโตโยต้าไทยเย็น จำกัด บริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด และ บริษัท โตโยต้าเขาใหญ่ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันจัดกิจกรรมการวิ่งการกุศลครั้งนี้ขึ้น โดยมอบรายได้หลังหักค่าใช้้จ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 60,000 บาท และมอบให้กองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 120,000 บาท รับมอบโดย อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล และคุณณัฐฐาณี แป้นศรี หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนบริการ รพ.มทส. กิจกรรมจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).