อัลบั้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มทส. ณ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มทส. ณ อ.ศรีสงครา...

อัลบั้มรูปภาพ


หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.มทส. ณ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

1 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาประชาชนฟรี ในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล กรมการแพทย์ โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้บริการตรวจรักษาประชาชน โดยมีคณะแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ประมาณ 500 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ที่ร่วมให้บริการประชาชน โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป (อายุรกรรม) โรคระบบทางเดินอาหารลำไส้ ตรวจโรคข้อและกระดูก รักษาอาการนิ้วล็อค และอาการปวดเมื่อย มะเร็งเต้านม โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารและลำไส้ แพทย์แผนไทย สุขภาพช่องหู ดวงตา ช่องปาก ทันตกรรม โรคผิวหนัง และ โรคอื่นอีกหลายชนิด ซึ่งมีประชาชนมาเข้ารับบริการตรวจรักษา จำนวน 3655 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).