อัลบั้ม รพ.มทส. ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง มทส. ประจำปี 2562


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง มทส...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง มทส. ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง มทส. ประจำปี 2562 ประธานเปิดพิธีโดย รศ. สพญ. ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทาง รพ.มทส. ร่วมส่งประกวดนางนพมาศ บุคลากร และจัดทำกระทงยักษ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 เซนติเมตร โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพื่อร่วมลดภาวะโลกร้อน สืบสานประเพณีไทย ร่วมมือร่วมใจกันประดิษฐ์กระทงยักษ์เพื่อร่วมกิจกรรมประกวดกระทงฯ ในครั้งนี้ รพ.มทส ได้รับรางวัลรองชนะเลฺิศอันดับ 2 ณ ลานน้ำพุ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).