อัลบั้ม การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางสุขภาพเบื้องต้น


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการและเทคนิ...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางสุขภาพเบื้องต้น

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น “กระบวนการและเทคนิคการให้คำปรึกษาทางสุขภาพเบื้องต้น” สำหรับพยาบาลวิชาชีพ รพ.มทส. ระหว่างวันที่ 28 - 29 ต.ค และ วันที่ 1, 4-5 พ.ย. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากการเจ็บป่วยทางกายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล วิทยากรบรรยายโดย อ.นพ.การุญพงค์ ภัทรามรุต อาจารย์แพทย์ประจำสาขาจิตเวชศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).