อัลบั้ม กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาส ครบรอบ 5 ปี การให้บริการอาคารรัตนเวชพัฒน์


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาส ครบรอบ 5 ปี ก...

อัลบั้มรูปภาพ


กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาส ครบรอบ 5 ปี การให้บริการอาคารรัตนเวชพัฒน์

19 พฤศจิกายน 2562 ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาส ครบรอบ 5 ปี การให้บริการอาคารรัตนเวชพัฒน์ และพิธีแถลงนโนบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการ รพ.มทส. เป็นประธานในพิธีฯ จุดเทียน ธููป บูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร รพ.มทส. ภายในงานมีพิธีทำบุุญตักบาตรอาหารแห้ง ร่วมรับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมกัน หลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาตร ต่อด้วยพิธีแถลงนโยบายประจำปี 2563 (ผู้บริหารพบพนักงาน) โดย ผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบยุทธศาสตร์การดำเนินงานภาพรวมขององค์กร พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และจุดเน้นองค์กร ช่วงบ่าย กิจกรรม Big Cleaning Day 2019 โดยแบ่งโซนพื้นที่รับผิดชอบตามกลุ่มงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาความสะอาด และสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงพยาบาล


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี