อัลบั้ม ยินดีต้อนรับ พนักงานใหม่ ประจำเดือนธันวาคม


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ยินดีต้อนรับ พนักงานใหม่ ประจำเดือนธันวาค...

อัลบั้มรูปภาพ


ยินดีต้อนรับ พนักงานใหม่ ประจำเดือนธันวาคม

ยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ ที่เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2,3,4,6 ธันวาคม 2562 พร้อมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ กล่าวต้อนรับโดย อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มทส. พร้อมทีมคณะผู้บริหาร การปฐมนิเทศ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพร้อม ให้พนักงานใหม่ในการปรับตัว เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเกิดทัศนคติที่ดี รวมถึงสร้างความเข้าใจ ถึงวัฒนธรรมขององค์กร นอกนี้ยังมีการรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดจากหัวหน้างานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วในครั้งนี้ ก็ยังมีกิจกรรม SUT Tour รอบรั้ว มทส. ให้กับพนักงานใหม่ทุกท่านด้วย© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).