อัลบั้ม ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค การดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองมาตรฐาน...

อัลบั้มรูปภาพ


ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค การดูแลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

21 มกราคม 2563 รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วย ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล นำทีมคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค : การดูแลรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritic knee : OA) เพื่อเยี่ยมรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ และอาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)