อัลบั้ม รพ.มทส. จัดอบรม การฟื้นฟูความรู้เรื่องทักษะการสื่อสารเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. จัดอบรม การฟื้นฟูความรู้เรื่องทักษะ...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. จัดอบรม การฟื้นฟูความรู้เรื่องทักษะการสื่อสารเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย

27-28 มกราคม 2563 ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้จัดอบรม โครงการการอบรมการฟื้นฟูความรู้เรื่องทักษะการสื่อสารเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ย วิทยากรโดย พว.ปภสร เอกปณิธานพงศ์ หัวหน้าศูนย์บริการประกันสุขภาพและ บริหารจัดการความขัดแย้ง โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และ คุณวารุณี เอี้ยวฉาย หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลสีคิ้ว กล่าวต้อนรับโดย อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มทส. การจัดอบรม ครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร รพ.มทส. มีความรู้ทักษะการเจราจาไกล่เกลี่ย และสามารถ แก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากคำร้องเรียนจากผู้รับบริการ รพ.มทส. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารรัตน์เวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)