อัลบั้ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่...

อัลบั้มรูปภาพ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

31 มกราคม 2563 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับแผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ิอง “การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก” โดย ทีมอาจารย์แพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับแนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการกลืน พัฒนาความรู้และทักษะในการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ และคัดกรองผู้ป่วย ที่มีภาวะกลืนลำบาก สามารถให้การปฏิบัติการดูแลฟื้นฟูที่ถูกต้องเหมาะสม และเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)