อัลบั้ม มทส. มอบถุงยา “พอเพียง ที่เพียงพอ” จำนวน 772 ใบให้กับ รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | มทส. มอบถุงยา “พอเพียง ที่เพียงพอ” จำนว...

อัลบั้มรูปภาพ


มทส. มอบถุงยา “พอเพียง ที่เพียงพอ” จำนวน 772 ใบให้กับ รพ.มทส.

14 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป พร้อมด้วย อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำคณะผู้บริหาร และผู้แทนบุคลากร มทส. มอบถุงยา "พอเพียง ที่เพียงพอ" จำนวน 772 ใบ ให้กับ รพ.มทส. รับมอบโดย อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรจุยาแก่ผู้เข้า ใช้บริหารโรงพยาบาล ถุงยา “พอเพียง ที่เพียงพอ" โดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ในการรวบรวมซองเอกสารที่ใช้แล้ว หรือกระดาษวัสดุสำนักงานมาประดิษฐ์พับเป็นถุงยา พร้อมเปิดให้ผู้สนใจร่วมพับและระบายสีตกแต่ง เพื่อความสวยงามนอกจากนี้ ยังได้รับ ความร่วมมือจากส่วนอาคารสถานที่ และส่วนประชาสัมพันธ์ มทส. ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ตกแต่ง ตั้งจุดรับบริจาคกระดาษและพับถุง พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ สนใจร่วมจิตอาสา พับถุงยาพร้อมใช้เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาล มทส. ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์สล็อตออนไลน์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี