อัลบั้ม มทส. มอบหน้ากากป้องการละอองเชื้อโรค (Face shield) พร้อมแอลกอฮอล์เจล จำนวน 200 ชุด ให้กับ รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | มทส. มอบหน้ากากป้องการละอองเชื้อโรค (F...

อัลบั้มรูปภาพ


มทส. มอบหน้ากากป้องการละอองเชื้อโรค (Face shield) พร้อมแอลกอฮอล์เจล จำนวน 200 ชุด ให้กับ รพ.มทส.

31 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี พร้อมทีม นำหน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค (Face shield) พร้อมแอลกอฮอล์เจล จำนวน 200 ชุด มอบให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนำไปใช้ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤต covid-19 ต่อไป รับมอบโดย อาจารย์นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้รักษาการแทนรอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี