อัลบั้ม เยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | เยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามม...

อัลบั้มรูปภาพ


เยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 - คณะผู้เยี่ยมสำรวจจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) นำทีมโดย นพ.สมคิด เลิศสินอุดม หัวหน้าผู้เยี่ยมสำรวจ, รศ.คลินิก นพ.อุดม ไกรฤทธิชัย อ.พัทธ์ธีรา อัมพรศรีสุภาพ และ ภก.สุนทร ปภานิธินันท์ ผู้เยี่ยมสำรวจ เข้าเยี่ยมสำรวจการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA โดยครั้งนี้เป็นการเข้าเยี่ยมสำรวจการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นที่ 3 ทั้งนี้คณะผู้เยี่ยมสำรวจได้ลงพื้นที่แต่ละส่วนงาน พร้อมซักถาม และให้คำแนะนำต่างๆ แก่แพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ และบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้รับบริการ ได้รับการบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th) เครดิตฟรีjokeribokn