อัลบั้ม โครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 12 (Back to School #12)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 12 (Back to Sc...

อัลบั้มรูปภาพ


โครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 12 (Back to School #12)

3 กรกฎาคม 2563 ทีมโรงพยาบาล มทส. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับนักเรียน ในโครงการพี่ช่วยน้อง ครั้งที่ 12 (Back to School #12) พร้อมทีมส่วนอาคารสถานที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ และ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีพิธีส่งมอบห้อง สมุดมิตรภาพ หน้ากากอนามัยแบบผ้า และเจลล้างมือ อ่างล้างมือ ให้แก่โรงเรียนบ้าน ไชยมงคล โรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า โรงเรียนบ้านหนองรังกา โรงเรียนบ้านหนองปรู มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริม ด้านการเรียนรู้และพัฒนาให้กับเยาวชน© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th) เครดิตฟรีjokeribokn