อัลบั้ม รพ.มทส. จัดการอบรมหลักสูตร " การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาล "


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. จัดการอบรมหลักสูตร " การพัฒนาผู้...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. จัดการอบรมหลักสูตร " การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาล "

รพ.มทส. จัดการอบรมหลักสูตร " การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาล " วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 11 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.มทส. จัดการอบรมหลักสูตร " การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาล " พิธีเปิดโดย ผศ. ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม จัดการอบรมหลักสูตร " การพัฒนาผู้บริหารทางการพยาบาล " และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เพ็ญจันทร์ แสนประสาน ตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก เป็นวิทยากรอบรมครั้งนี้ สำหรับเนื้อหาหลักสูตรการอบรมนี้เพื่อพัฒนาผู้นำ ด้านสมรรถนะ ความสามารถ ทางด้านการบริหาร โดยเฉพาะผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารองค์กรพยาบาลและการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพแก่ประชาชน


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี