อัลบั้ม รพ.มทส. เตรียมความพร้อม HA IT


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. เตรียมความพร้อม HA IT

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. เตรียมความพร้อม HA IT

รพ.มทส. เตรียมความพร้อม HA IT วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 11 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.มทส. รพ.มทส. จัดการอบรมเสวนาในหัวข้อ " ระบบงานคุณภาพสารสนเทศโรงพยาบาล " โดยวิทยากรได้รับเกียรติจาก นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ สำหรับการอบรมครั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล (HA IT) ให้ระบบมีคุณภาพ และควบคู่กับการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี