อัลบั้ม การอบรมหลักสูตร “Effective Presentation Skills"


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การอบรมหลักสูตร “Effective Presenta...

อัลบั้มรูปภาพ


การอบรมหลักสูตร “Effective Presentation Skills"

นำเสนออย่างไรให้โดนใจผู้ฟัง ง่ายแต่ทรงพลัง กับการอบรมหลักสูตร “Effective Presentation Skills …ทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” หลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในทุกระดับ สหสาขาวิชาชีพ เนื้อหาการอบรมเข้มข้น เฉพาะเจาะจง เนื้อหาหลักด้านเทคนิคนำเสนอ เน้นสร้างวิธีคิด การวิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์เนื้อหาเตรียมตัวในการนำเสนอ เรียนรู้การปรับเปลี่ยนตนเองให้ดูดี น่าเชื่อถือสง่างาม วิทยากรโดย คุณภาณุ ชัยศิริ (Royal First Class Fligh Attendance, Crew Resource Management Facilitator) พร้อมทีมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จาก บ.การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับและพิธีเปิดโดย อ.ดร.นรีลักษณ์ สุวรรณโนบล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (10 ตุลาคม 2653) “บุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป กับความมั่นใจมากขึ้น” สื่อสารองค์กร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมเคียงคู่สุขภาพ และคุณภาพชีวิต


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี