อัลบั้ม รพ.มทส. จัดงานเสวนา การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. จัดงานเสวนา การรักษาภาวะมีบุตร...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. จัดงานเสวนา การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยี ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 รพ.มทส. ได้จัดงานเสวนา "การรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการ เจริญพันธุ์ทางการแพทย์" กล่าวเปิดงานโดย อ.นพ.ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยากรโดย นายแพทย์ชัชวาล สุวิชาเชิดชู ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการรักษาภาวะผู้รักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้สนใจ มีความรู้และความเข้าใจ ในขั้นตอนการเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่เข้ารับการรักษาจนสิ้นสุดกระบวนการ แนวทางให้คำปรึกษา แก่ผู้มีบุตรยาก ได้แก่ การให้กำลังใจการให้ข้อมูล การให้ความหมายและคำอธิบาย เพื่อให้คู่สมรส เข้าใจกระบวนการตรวจรักษาและใช้ประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้อง และให้คำปรึกษาเชิงรักษา ซึ่ง จำเป็นในกรณีที่คู่สมรสมีปัญหาด้านจิตใจและการปรับตัว แสดงถึงความพร้อมด้านการรักษาและ ความสำเร็จในการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ของทีม แพทย์ผู้เชียวชาญของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส.


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี