อัลบั้ม "วันอัมพาตโลก WORLD STROKE DAY"


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | โครงสร้างและบุคคลากร | ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | "วันอัมพาตโลก WORLD STROKE DAY"

อัลบั้มรูปภาพ


"วันอัมพาตโลก WORLD STROKE DAY"

วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส. จัดกิจกรรม World Stroke Day วันอัมพาตโลก พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม กิจกรรม โดย ศ. นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งการ จัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากร และผู้รับบริการ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก ตามที่องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization : WSO) ได้กำหนดให้ วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันอัมพาตโลก World Stroke Day เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นปัญหาสาธารณสุข ของโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและการสร้างกระแสให้บุคลากรและ ประชาชนทั่วไปเกิดการรับรู้ ตื่นตัว ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญ ของโรค และการดูแลใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้นทาง รพ.มทส.จึงจัดกิจกรรม การเสวนาความรู้เพื่อสุขภาพ สาเหตุและวิธีการดูแลผู้ป่วยของการเกิดโรคหลอดเลือด สมองตีบจากแพทย์สาขาอายุกรรมระบบประสาท และการจัดนิทรรศการ รวมถึงการเดิน รณรงค์ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองตีบให้กับผู้รับบริการ ภายใน รพ.มทส.ด้วย


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี