อัลบั้ม รพ.มทส.ยินดีต้อนรับ สภาเทคนิคการแพทย์ตรวจประเมินและ คณะอนุกรรมการมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | โครงสร้างและบุคคลากร | ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส.ยินดีต้อนรับ สภาเทคนิคการแพทย์ตรว...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส.ยินดีต้อนรับ สภาเทคนิคการแพทย์ตรวจประเมินและ คณะอนุกรรมการมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ รพ.มทส.

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส. อ.ดร. นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการ รพ.มทส. กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินและคณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จาก สภาเทคนิคการแพทย์ นำโดย นางนัยนา วัฒนศรี และทีม เข้าตรวจประเมิน ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้เพื่อการรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ยั่งยืนเพื่อให้ ผู้รับบริการได้รับการบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี