อัลบั้ม รพ.มทส.ยินดีต้อนรับ คณะตรวจประเมินคุณภาพ ทำการปราศจากเชื้อ APSIC ครั้งที่ 1


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | โครงสร้างและบุคคลากร | ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส.ยินดีต้อนรับ คณะตรวจประเมินคุณภาพ...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส.ยินดีต้อนรับ คณะตรวจประเมินคุณภาพ ทำการปราศจากเชื้อ APSIC ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์สุขภาพช่องปาก รพ.มทส. อ. ดร. นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการ รพ.มทส. กล่าวต้อนรับคณะผู้ตรวจ ประเมินคุณภาพทำการปราศจากเชื้อ APSIC ครั้งที่ 1 จากสมาคมควบคุมการติดเชื้อ แห่งเอเชียแปซิฟิกโดย คุณกิตติการ สุขวัลย์ อดีตหัวหน้างานเวชภัณฑ์ รพ.ศิริราช เข้าตรวจประเมินระบบคุณภาพแผนกจ่ายกลางของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโน- โลยีสุรนารี สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้เพื่อการรับรองระบบคุณภาพแผนก จ่ายกลาง นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ยั่งยืนเพื่อ ให้ผู้รับบริการได้รับการบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี