อัลบั้ม กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ร่วมสืบสานประเพณีไทย


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | โครงสร้างและบุคคลากร | ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 256...

อัลบั้มรูปภาพ


กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ร่วมสืบสานประเพณีไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมงานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2563 ร่วมสืบสานประเพณีไทย ในรูปแบบวิถีใหม่ New Normal ตาม มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.วีรพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีเป็นประธานในการจัดงาน และ รศ.ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์ นายกสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้กล่าวรายงานในการเปิดงาน ณ ลานน้ำพุ เทคโนธานี และ อาคารสุรนิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ การจัดงาน ลอยกระทงในปีนี้ ผู้เข้าร่วมงานต้องผ่านการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งการเว้นระยะห่างทางกายภาพ ที่เหมาะสมระหว่างร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและส่วนรวม สำหรับกิจกรรม ที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับประเพณี และวัฒนธรรมไทย การประกวดนางนพมาศในประเพณีลอยกระทงกับ COVID-19 การแสดงดนตรี “วงซอมพอดี”ของนักศึกษา มทส. การออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร โดยการประกวดในปีนี้ จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายดอกไม้ในการคิดคะแนนนางนพมาศขวัญใจ มทส. มอบให้ผู้ประสบอุทกภัย ด้วย


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี