อัลบั้ม วันเบาหวานโลก “เรื่องไม่เบา ของเบาหวาน”


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | โครงสร้างและบุคคลากร | ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | วันเบาหวานโลก “เรื่องไม่เบา ของเบาหวาน...

อัลบั้มรูปภาพ


วันเบาหวานโลก “เรื่องไม่เบา ของเบาหวาน”

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2563) ณ ชั้น 2 แผนกอายุรกรรม อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส. จัดกิจกรรม " เรื่องไม่เบา ของเบาหวาน " วันเบาหวานโลก พิธีเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนัก วิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากร และผู้รับบริการ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก วันเบาหวานโลก ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้เราทุกคนตระหนักถึงความเสี่ยงโรคเบาหวาน และ เพื่อรณรงค์ให้เกิดการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ห่างจากโรคเบาหวานมากขึ้น กิจกรรมบรรยายความรู้เรื่อง โรคเบาหวาน โดย พญ.พนาวรรณ์ บุญโสม อายุรแพทย์ รพ.มทส. บริการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดโภชนาการสำหรับผู้ป่วย เบาหวาน และคำแนะนำการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคเบาหวาน


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี