อัลบั้ม รพ.มทส. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Current Status of Stem Cells and Immunotherapy in Thailand "


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | โครงสร้างและบุคคลากร | ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Cur...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Current Status of Stem Cells and Immunotherapy in Thailand "

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส. วิทยากรบรรยายโดย ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานโดย ผศ.ดร.ปริญญา น้อยสา รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ รพ.มทส. วัตถุประสงค์ของ การจัดงานเสวนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สนใจมีความรู้และความเข้าใจงานวิจัยด้านการปลูก ถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้กับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย โดยเป็นผู้ริเริ่มทำการปลูกถ่าย เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากบุคคลอื่นที่มิใช่พี่ น้อง พ่อ แม่ ในกรณี ที่ผู้ป่วย หรือพี่น้องที่มีเนื้อเยื่อตรงกันที่จะบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตได้ และการ ปลูกถ่ายโดยใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากพ่อหรือแม่ที่มีเนื้อเยื่อ (HLA) ไม่ตรงกันที่เรียกว่า haploidentical โดยสามารถปลูกถ่ายได้เกือบทุกอายุ จนถึงอายุ 30 ปี มีอัตราการหาย ขาดจากโรค และรอดชีวิตมากกว่าร้อยละ 95 ไม่ว่าจะทำการปลูกถ่ายโดยใช้เซลล์ต้น กำเนิดจากพี่น้องหรือจากบุคคลอื่นที่มีเนื้อเยื่อตรงกัน แม้กระทั่งใช้เซลล์ต้นกำเนิดจาก พ่อหรือแม่ที่มีเนื้อเยื่อเหมือนกันครึ่งหนึ่งแบบ haploidentical ซึ่งความรู้จากการปลูก ถ่าย haploidentical ในโรคธาลัสซีเมียนี้ สามารถนำไปรักษาโรคอื่น ๆ ได้อีกหลายโรค เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคไขกระดูกฝ่อ และโรคพันธุกรรมอื่น ๆ ความรู้ที่ได้สามารถ ช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดได้มากยิ่งขึ้น


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี