อัลบั้ม รพ.มทส. เปิด “ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด" อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | โครงสร้างและบุคคลากร | ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส. เปิด “ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด" ...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส. เปิด “ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด" อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.มทส.

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ชั้น 5 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.มทส. พิธีเปิด “ศูนย์หัวใจและ หลอดเลือด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธานใน พิธีเปิด รพ.มทส. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาผู้ป่วย กลุ่มโรคหัวใจและ หลอดเลือด เพื่อให้ได้มาตรฐานตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยเครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และการป้องกัน ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ช่วยลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจของโรงพยาบาลภาครัฐ การดำเนิน การดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจ ที่ตอบสนองพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรทาง การแพทย์ มีผู้ป่วยในกลุ่มโรคที่ซับซ้อน ให้นักศึกษาแพทย์ได้มีโอกาสเรียนรู้และ ศึกษา และเป็นแหล่งฝึกเพื่อเตรียมการเป็นโรงเรียนแพทย์ในอนาคต


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี