อัลบั้ม ศูนย์การแพทย์ มทส. ต้อนรับทีมผู้ตรวจเยี่ยม PCA


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ศูนย์การแพทย์ มทส. ต้อนรับทีมผู้ตรวจเยี่ยม P...

อัลบั้มรูปภาพ


ศูนย์การแพทย์ มทส. ต้อนรับทีมผู้ตรวจเยี่ยม PCA

17 มกราคม 2556 ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ มทส. อ.นพ.ลิขิต มาตระกูล นำทีมคณะผู้บริหารฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ PCA นำทีมโดย นพ.พุทธา สมัดไชย หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลชัยภูมิ, คุณประเสริฐ แว่วบุตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.บ้านกรวด และคุณเฉลิมศรี ยิ่งยงยุทธ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สุรินทร์ คณะผู้เยี่ยมสำรวจได้รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของศูนย์การแพทย์ มทส. พร้อมติดตามระบบการดำเนินงาน ระบบการดูแลสุขภาพ การจัดบริการการรักษาพยาบาล การบริหารเวชภัณฑ์ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และติดตามการเชื่อมโยงงานทุกๆ ระบบ ทั้งนี้เพื่อติดตามและประเมินผลเพื่อการรับรอง ตามเกณฑ์มาตรฐานเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care Award : PCA) ขั้นที่ 3 ต่อไป© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)