โครงการพัฒนาศักภาพสรุปการวินิจฉัยโรคฯ


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | ข่าวสารและกิจกรรม | ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักภาพสรุปการวินิจฉัยโรคฯ

  


โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์  ร่วมกับ สปสช.เขต9 นครราชสีมา   ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้รหัสโรคและหัตถการประจำปี ๒๕๖๐  สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ เวชระเบียนระดับเขตและหน่วยบริการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของหน่วยบริการที่ทำหน้าที่ให้รหัสโรคและหัตถการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการให้รหัสโรคและหัตถการที่ถูกต้อง  และมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนกับการเบิกจ่ายชดเชย (Medical Record Audit)   ซึ่งมีผลต่อการจ่ายชดเชยค่าบริการตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม  และสร้างความเป็นธรรมในการขอรับชดเชยค่าบริการให้แก่หน่วยบริการ ทั้งนี้จะมีการจัดอบรมในวันที่ ๑๓ ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มโดย : HRDSUTH เมื่อ 31 ส.ค. 60 , 13:28:21


© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)