เอกสารดาวน์โหลด(แผนกเภสัชกรรม)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | Document Download | แผนกเภสัชกรรม

เอกสารดาวน์โหลด(แผนกเภสัชกรรม)

  
เอกสาร Download

แบบขออนุมัติเป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
แบบรายงานปัญหาคุณภาพยา/เวชภัณฑ์ 
- แบบฟอร์มขออนุมัตินำเข้ารายการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ "รายการนำเข้าใหม่" 
แบบฟอร์มเสนอยาใหม่เข้าบัญชีโรงพยาบาล 
แบบฟอร์มเสนอยาเฉพาะราย 
เพิ่มโดย : SUTHAdmin เมื่อ 31 ก.ค. 61 , 10:41:00
แก้ไขโดย : SUTHAdmin เมื่อ 25 ธ.ค. 62 , 09:34:07

erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี