เอกสารดาวน์โหลด(แผนกเภสัชกรรม)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | Document Download | แผนกเภสัชกรรม

เอกสารดาวน์โหลด(แผนกเภสัชกรรม)

  
เอกสาร Download

แบบขออนุมัติเป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 
แบบรายงานปัญหาคุณภาพยา/เวชภัณฑ์ 
แบบฟอร์มขออนุมัตินำเข้ารายการเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ "รายการนำเข้าใหม่" 
แบบฟอร์มเสนอยาใหม่เข้าบัญชีโรงพยาบาล 
แบบฟอร์มเสนอยาเฉพาะราย เพิ่มโดย : suth เมื่อ 31 ก.ค. 61 , 10:41:00
แก้ไขโดย : suth เมื่อ 17 ต.ค. 61 , 13:21:26


© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)