อบอุ่น มั่นใจ ปลอดภัยจากCOVID-19 ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์ รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | ข่าวสารและกิจกรรม | ข่าวสารและกิจกรรม

COVID-19 Free Building "อบอุ่น มั่นใจ ปลอดภัยจาก COVID-19"

  

อบอุ่น มั่นใจ ปลอดภัยจาก COVID-19 สำหรับผู้เข้ารับบริการ ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้รับบริการเชื่อมั่นในมาตรฐานการให้บริการ และด้านการรักษาพยาบาลในภาวะวิกฤต COVID-191. จัดตั้งคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) เพื่อตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง โดยแยกอาคารจากการตรวจรักษาผู้ป่วยในคลินิกแพทย์เฉพาะทางอื่นๆ เป็นอาคารที่ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะ ทั้งผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ ณ อาคารสร้างเสริมสุขภาพ เปิดบริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.2. จุดคัดกรองทุกทางเข้า-ออกอาคาร (โดยมีการจำกัดทางเข้าออกของอาคาร) โดยมีการวัดอุณหภูมิ พร้อมสอบถามประวัติการเดินทาง และมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง พร้อมรณรงค์ล้างมือ ก่อนเข้า-ออกอาคาร
3. มีระบบยืนยันการผ่านจุดคัดกรองของผู้เข้า-ออก อาคาร โดยใช้สัญลักษณ์สติกเกอร์สีประจำวัน4.  บริการแอลกอฮอล์ล้างมือแบบเครื่องอัตโนมัติ และแบบขวดหัวปั๊ม ตามจุดต่างๆ ทั่วโรงพยาบาล

5. เพิ่มรอบการทำความสะอาดทุกจุดที่ผู้รับบริการต้องสัมผัส โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนรวม อาทิ  ลิฟท์ ปุ่มกดลิฟท์ ราวบันไดขึ้น-ลงภายในอาคาร ฯลฯ


6. จัดเก้าอี้นั่งรอตรวจภายในอาคาร ตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัดเพิ่มโดย : HRDSUTH เมื่อ 16 เม.ษ. 63 , 17:57:07
แก้ไขโดย : HRDSUTH เมื่อ 16 เม.ษ. 63 , 17:59:47


© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th) เครดิตฟรีjokeribokn