แจ้งการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | ข่าวสารและกิจกรรม | ข่าวสารและกิจกรรม

แจ้งการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วงสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

  

    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมเคียงคู่สุขภาพและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน พร้อมให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ ในการเปิดให้บริการคลินิกรักษาต่าง ๆ จึงใคร่ขอชี้แจงถึงการให้บริการ ดังนี้
 1. โรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการตรวจรักษาคลินิกแพทย์เฉพาะทางตามปกติ ดังนี้
อาคารรัตนเวชพัฒน์ ( COVID-19 Free Building) อบอุ่น มั่นใจ ปลอดภัยจาก COVID-19
 • เปิดให้บริการคลินิกแพทย์เฉพาะทาง ดังนี้ คลินิกศัลยกรรม คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ คลินิกกุมารเวชกรรม คลินิกจักษุ คลินิกจิตเวช คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน คลินิกอายุรกรรม คลินิกหูคอจมูก แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู โดย เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. งดให้บริการคลินิกนอกเวลา (16.00-20.00น.) และงดบริการ วันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการเวลา 08.00-16.00 น.
อาคารสร้างเสริมสุขภาพ
 • เปิดให้บริการ คลินิกโรคทางเดินหายใจ(ARI) ผู้ใหญ่ เปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00-20.00 น.
  ** 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการเวลา 08.00-1ุ6.00 น.**
 • คลินิกโรคทางเดินหายใจ(ARI) เด็ก เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดให้บริการเวลา 08.00-12.00 น.
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
 • เปิดให้บริการ คลินิกสูติ-นรีเวช ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  เปิดให้บริการเวลา 08.00-12.00 น.
 • แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
อาคารสิรินธรทันตพัฒน์ (ศูนย์สุขภาพช่องปาก)
 • เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมในเวลา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. งดบริการทันตกรรมนอกเวลา (17.00-20.00 น.) และงดบริการในวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ให้บริการเฉพาะกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเท่านั้น ผู้รับบริการสามารถโทรนัดคิวปรึกษาในกรณีดังต่อไปนี้ ปวดและบวม มีหนอง เลือดไหลไม่หยุด มีรอยโรค หรือแผลในช่องปากที่โตขึ้น การได้รับอุบัติเหตุกระแทกบริเวณใบหน้าและขากรรไกร และภาวะปวดหลังถอนฟัน โทรรับคำปรึกษาได้ที่ โทร. 06 2314 4415 หรือโทร.0 4437 6555 ต่อ 6800
 1. ผู้ป่วยสามารถเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ตามปกติ หากเดินทางในช่วงเวลาที่มีการกำหนดห้ามมิให้บุคคลออกจากเคหะสถาน (ถ้ามี) กรุณาพกบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรอื่นใดที่ออกโดยทางราชการ พร้อมด้วยบัตรนัดหมายแพทย์ (ถ้ามี) หรือข้อความในรูปแบบอื่นที่แสดงถึงการนัดหมายแพทย์ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน
 2. ผู้ป่วย ญาติ และผู้เข้ามาในทุกอาคารบริการของโรงพยาบาลฯ ทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
 3. โรงอาหาร ร้านค้า และร้านกาแฟภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการตามปกติ แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด ตามความเหมาะสม
 4. เพื่อความสะดวกของผู้รับริการ กรุณาโทรสอบถามวันเวลาออกตรวจของแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ ที่โทร. 0 4437 6555
      นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ยังเพิ่มช่องทางการติดต่อสอบถามทาง Line official ของ รพ.มทส Line ID : @suthnews หรือเพิ่มเพื่อนที่ https://lin.ee/qayz2pr
    
เพิ่มโดย : HRDSUTH เมื่อ 23 เม.ษ. 63 , 09:33:05
แก้ไขโดย : HRDSUTH เมื่อ 23 เม.ษ. 63 , 11:17:23


© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th) เครดิตฟรีjokeribokn