คลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา พร้อมเปิดบริการ 1 พ.ค. 2563 นี้


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | ข่าวสารและกิจกรรม | ข่าวสารและกิจกรรม

คลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา พร้อมเปิดบริการ 1 พ.ค. 2563 นี้

  
คลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา
              ให้บริการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ   เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของผู้รับบริการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจสูงสุดในการเข้ารับบริการ พร้อมเปิดบริการวันที่ 1 พ.ค 2563 เป็นต้นไปวัน- เวลา ให้บริการ
      วันจันทร์ – วันศุกร์                               เวลา 16.00-20.00 น.
      วันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์      เวลา 08.00-12.00 น.

สถานที่
      อาคารรัตนเวชพัฒน์สาขาที่เปิดให้บริการตรวจรักษานอกเวลา

    เวชปฏิบัติทั่วไป
      ศัลยกรรม
      ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
      กุมารเวชกรรม
      จักษุ
      จิตเวช
      เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน
      หูคอจมูก

      **เฉพาะคลินิกสูตินรีเวช นอกเวลาราชการ เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-12.00 น.**

หมายเหตุ
      สาขาอายุรกรรม งดบริการคลินิกนอกเวลา

ขั้นตอนการรับบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา
      ยื่นบัตรที่แผนกเวชระเบียน
      คัดกรอง ซักประวัติ วัดความดันโลหิต
      พบแพทย์
      ส่งตรวจเพิ่มเติม เช่น ตรวจเลือดเอกซเรย์ ตรวจคลื่นหัวใจ ฉีดยา ทำแผล
      ชำระค่าบริการที่แผนกการเงิน
      รับยา ที่แผนกเภสัชกรรม

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0 4437 6555

เพิ่มโดย : HRDSUTH เมื่อ 30 เม.ษ. 63 , 09:50:23
แก้ไขโดย : HRDSUTH เมื่อ 30 เม.ษ. 63 , 13:43:29

erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี