โครงการผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ร่วมกับ รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | โครงสร้างและบุคคลากร | ร่วมงานกับเรา
หน้าแรก | ข่าวสารและกิจกรรม | ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ร่วมกับ รพ.มทส.

  

 

   โครงการผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
 
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ออกบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง  พิธีเปิดโดย ผศ. ดร.ลักขณา สกุลลิขเรศสีมา รองนายกเหล่ากาชาดนครราชสีมา
    สำหรับโครงการผ่าตัดต้อกระจก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคตาต้อกระจกได้รับการรักษา โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและยากไร้ ที่ไม่มีโอกาสได้รับการรักษา ให้ได้รับการรักษาผ่าตัดโรคต้อกระจกตาอย่างทั่วถึง ซึ่งโครงการนี้จะเปิดให้บริการคัดกรองเพื่อรับการรักษา ดังนี้
1. อำเภอเมืองยาง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี อำเภอเมืองยาง
2. อำเภอลำทะเมนชัย ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอลำทะเมนชัย
3. อำเภอบ้านเหลื่อม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ อำเภอบ้านเหลื่อม
4. อำเภอแก้งสนามนาง ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก้งสนามนาง
 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พร้อมเคียงคู่สุขภาพ และคุณภาพชีวิต
www.suth.go.th

รับชมเพิ่มเติม คลิก

เพิ่มโดย : 554103 เมื่อ 4 พ.ย. 63 , 15:51:09
แก้ไขโดย : 554103 เมื่อ 4 พ.ย. 63 , 16:09:57

erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี