กลุ่มบทความ ร่วมงานกับเรา


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | ร่วมงานกับเรา

: ประกาศรับสมัครงาน

  ร่วมงานกับเรา

 display :
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
รับสมัครแพทย์ เพื่อเข้ารับการอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครแพทย์เพื่อเข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ(อาจารย์แพทย์)
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2556
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่13/2556
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 15/2556
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่16/2556
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 17/2556
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 18/2556

รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

รับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 23 ส.ค. 60 , 13:40:57

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานประจำวิสาหกิจ (HIS,นักเซลวิทยา,พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ)

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบพนักงานประจำวิสาหกิจ (HIS,นักเซลวิทยา,พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยวิกฤติ) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 18 ส.ค. 60 , 11:36:29

รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ (ครั้งที่ 17/60 )

รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ (ครั้งที่ 17/60 ) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 1 ส.ค. 60 , 14:48:19

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พยาบาลการตลาด แผนกการตลาด

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง พยาบาลการตลาด แผนกการตลาด ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ก.ค. 60 , 09:20:48

ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ แผนกทรัพยากรมนุษย์

ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ แผนกทรัพยากรมนุษย์ ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 5 ก.ค. 60 , 11:12:41

ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 5 ก.ค. 60 , 11:04:16

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,นักเซลล์วิทยา,ผู้ช่วยเทคนิคการแพทยื)

ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์,นักเซลล์วิทยา,ผู้ช่วยเทคนิคการแพทยื) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 3 ก.ค. 60 , 15:13:39

ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการส่วนหน้า

ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการส่วนหน้า ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิ.ย. 60 , 10:09:17

ผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศทางการแพทย์

ผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศทางการแพทย์ ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มิ.ย. 60 , 09:33:37

รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ (ครั้งที่ 16/60 )

รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ (ครั้งที่ 16/60 เจ้าหน้าที่บริการส่วนหน้า) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มิ.ย. 60 , 09:59:03


 display :


© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)