กลุ่มบทความ ข้อมูล


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | ข้อมูล

: วิสัยทัศน์

  ข้อมูล

 display :
วิสัยทัศน์
ข้อมูล
พันธกิจ
ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
ผังแม่บทกลุ่มอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

วิสัยทัศน์ (Vision)

Vision-SUTH ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 10 เม.ษ. 55 , 10:45:42


 display :


© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)